A  S T Y L

A S T Y L története

A gazdasági társaság elődje 1952-ben tizenöt kisiparos összefogásával alakult.
A ’60-as évek közepén jelentős gépi beruházások történtek, bevezették a nagyipari gyártástechnológiát, melyek lehetővé tették, hogy a Styl betörjön a férfi és női felsőkonfekció élvonalába. Termékei hamarosan megjelentek a külföldi piacokon is. 1969-re a Styl üzemeiben már közel 1200 fő dolgozott, a cég a nemzetközi piacon tevékenykedett, nemcsak Európába, hanem az USA-ba is termelt. 1982-ben az angol Maitland, 1986-ban pedig a német Bäumler céggel kötött a Styl együttműködési szerződést, mely mérvadóan pozitív irányba befolyásolta a Styl gyártási és minőségi színvonalát. 1989-ben Magyarországon az elsők között lett a Styl Ruhagyárból részvénytársaság, 2 évvel később megtörtént a Styl Ruhagyár Rt. tőzsdei bevezetése is. Az ezt követő évek voltak a legsikeresebbek a cég életében. 4 gyár működött Szombathelyen és környékén, a vállalat több, mint 2000 munkavállalót foglalkoztatott. Ismert európai és amerikai márkák biztosították a cég magas növekedési rátáját. A ’90-es évek végén erősödött a Forint és új gyártó üzemek jelentek meg Kelet- és Dél-Európában, valamint az ázsiai térségben, emellett csökkent a kereslet a közepes árfekvésű termékek iránt, melyek révén egyre komolyabb problémákkal kellett szembenéznie a vállalatnak. 2015. június 1-jén befektetők vették át a céget. A többségi tulajdonos a TexBet Beteiligungsgesellschaft mbH, emellett magyar szakmai befektetők, Szombathely Önkormányzata és a cégvezetés szerzett részesedést.

Telephelyünk

A Styl gyártóüzeme Szombathelyen található, Nyugat-Magyarországon. Innen nagyon jó a közlekedési összeköttetés Béccsel (130 km), Graz-cal (140 km) és Budapesttel (240 km). Szombathely egy feltörekvő, ipari régióközpontja Vas megyének, 80 000-es lélekszámmal.

1952-től napjainkig

A  S T Y L  legfontosabb mérföldkövei

1952

A magyar állam 15 szabó kisiparosának összevonásával megalapította a „Női Ruházati Vállalatot„. Az üzem célja az állami üzleteknek történő termelés – mint minden más gyár esetében Kelet-Európában, ahol az anyagokat és kellékeket a vevők rendelték. Az alapítást követően a férfi felsőruházati termékek gyártása is megkezdődött.

1960

Vasváron újabb üzemet hoztak létre a női felsőruházati termékek gyártására.

1967

A vállalat felvette a Styl Ruházati Vállalat nevet. Körmenden új gyártó üzemet hoztak létre.

1970

Új üzemépületet rendeztek be Szombathelyen az emelkedő keleti piaci igények kielégítése érdekében.

1973

A vasvári gyár bővítése és átköltözés az új székhelyre. A szombathelyi gyárat ismét kibővítik. A férfi felsőruházati termékek adják a termelés legnagyobb részét.

1988

Ötéves bérmunka-keretszerződés aláírása a Bäumler céggel, amelynek ezévi vásárlása 84,3 mFt.

1989

A Styl és a Bäumler cég közötti szoros együttműködésen alapuló kedvezményes kamatozású bajor tartományi hitelből és a külföldi tőkebefizetésekből új zakógyártó gépsor került átadásra. Október 1-jén a Styl Részvénytársasággá alakult 481 millió forintos alaptőkével. A Bäumler cég a legnagyobb részesedéssel bíró alapító.

1990

A szombathelyi üzemépület közel egyharmadával került megnagyobbításra és nagy összegű gépberuházás is történt. Az angol Maitland cég részvényessé válásával az alaptőke 500 millió Ft-ra emelkedik. Az össztermelés 84,4%-a Nyugat-Európába és az USA-ba készül.

1991

Valamennyi telephely földtulajdona bejegyzésre került a Társaság javára a privatizáció során, megtörtént a Styl Ruhagyár Rt. tőzsdei bevezetése.

2003

A nehéz piaci helyzet miatt a vasvári és körmendi üzemek bezárásra kerültek és a termelés Szombathelyen koncentrálódott.

2005

A többségi részvényes Bäumler cég pénzügyi helyzete és az összpiac további visszaesése.

2009

Új, piacképes vevőket kellett megnyerni és általuk a termelés további folytatását biztosítani a Styl-ben.

2015

Különböző stratégiai befektetők és Szombathely Önkormányzata megvásárolta a Styl Rt. vagyonát. 2015. június 1-jétől a Társaság új néven, Styl Fashion Kft-ként tevékenykedik. Az új tulajdonos erőteljes beruházási programot hajt végre a géppark felújítása, az IT-állomány fejlesztése, az ingatlanok felújítása és a dolgozók intenzív képzése tekintetében.

S T Y L – Stílus egy életen át